середа, 12 грудня 2018 р.

Урок 3


Тема: Увага та її властивості. 

Увага – це спрямованість і зосередженість психічної діяльності людини на певному об'єкті та явищі зовнішнього світу, а також на думки, почуття та процеси, що відбуваються всередині неї.

Увага людини має соціальну природу. Вона виникає в процесі праці і на основі праці.

Урок 2


Тема. Память як психічний процес. Діагностика пам’яті. Механізми запам’ятовування та забування. Прийоми мнемотехніки.
Пам'ять як психічний процес
Образи предметів і явищ, що виникають у процесі відчуття, сприймання, а також пов’язані з ними думки, емоції, дії не зникають безслідно, а фіксуються і зберігаються в мозку людини.
Пам'ять – це психічний процес, призначений запам’ятовувати, зберігати і при потребі відтворювати інформацію.
Це здатність людського мозку тривалий час зберігати інформацію про події оточуючого світу, реакції організму, та використовувати цю інформацію в свідомому житті для організації діяльності.

Урок 1


Тема. Що вивчає «Психологія»? Як я пізнаю світ? Основні психічні процеси.

Психологія як наука. Основні психологічні поняття
Термін  психологія   походить від двох давньогрецьких слів: «psyche» - душа і «logos» - слово, розуміння, знання, вчення, що означає «наука про душу».