середа, 15 травня 2019 р.

Навчання

08.05.2019 року на базі МОІППО відбувся Модуль "Арт-терапія в роботі практичних психологів та соціальних педагогів" (Хозраткулова І.А.).

Конформізм, нонконформізмКонформізм. Нонконформізм та колективізм.
Інформаційне повідомлення
1.1.Конформізм 
         Поняття нонконформізму неможливо розглядати без визначення самого конформізму. Ось яке визначення конформізму давали радянські філософи: "Конформізм (лат. conformis - подібний, згідною) - поняття, що означає пристосуванство, пасивне прийняття існуючого порядку речей, пануючих думок і т. д.

Який я у спілкуванні?Який Я у спілкуванні? Бар’єри спілкування.
Інформаційне повідомлення.
У багатьох ситуаціях під час спілкування людина зіштовхується з тим, що її слова, її бажання і спонукання якось неправильно сприймаються співрозмовниками, "не доходять" до нього. Іноді навіть складається враження, що співрозмовник захищається від нас, від наших слів і переживань, що він зводить якісь перешкоди, захисні спорудження, бар’єри і огорожі на шляху спілкування. Проходячи через накопичення цих бар'єрів, наші слова частково застряють у них, частиною змінюються до невпізнанності, частиною западають у якісь закутки, так що знайти їх потім неможливо.

Види й типи спілкування


Види і типи спілкування. Засоби вербальної та невербальної передачі
інформації. Соціальна перцепція.
Інформаційне повідомлення.
Види і типи спілкування за засобами та змістом
1. За змістом спілкування може бути матеріальним, когнітивним, кондиційним, мотиваційним, діяльнісним.
Матеріальне спілкування — це обмін предметами і продуктами діяльності. При матеріальному спілкуванні суб'єкти здійснюють обмін продуктами своєї діяльності, які виступають засобами задоволення потреб.

Спілкування. Комунікабельність. ТовариськістьСпілкування. Комунікабе­льність. Товариськість. Значення спілкування для
координованої спільної діяльності.
Інформаційне повідомлення
Важливим елементом людського співжиття і взаємин є психологічні контакти і спілкування. Потреба в контакті з подібними до себе існує й у тваринному світі, однак спілкування – величезний дар, набуток суспільного буття людини. Завдяки спілкуванню людина пізнає світ, власну духовність, підтримує психологічний зв’язок з іншими людьми через засоби масової комунікації й безпосередні стосунки, без чого важко зберегти емоційний життєвий статус.
Спілкування – багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між людьми, який передбачає обмін інформацією, певну тактику і стратегію взаємодії, сприймання і розуміння суб’єктами спілкування один одного.