середа, 15 травня 2019 р.

Конформізм, нонконформізмКонформізм. Нонконформізм та колективізм.
Інформаційне повідомлення
1.1.Конформізм 
         Поняття нонконформізму неможливо розглядати без визначення самого конформізму. Ось яке визначення конформізму давали радянські філософи: "Конформізм (лат. conformis - подібний, згідною) - поняття, що означає пристосуванство, пасивне прийняття існуючого порядку речей, пануючих думок і т. д.

На відміну від колективізму, який передбачає активну участь індивіда у виробленні групових рішень, свідоме засвоєння колективних цінностей і що випливає звідси співвіднесення власної поведінки з інтересами колективу, суспільства і, в разі необхідності, підпорядкування останнім, конформізм є відсутність власної позиції, безпринципне і некритичне проходження будь-якого зразком, володіє найбільшою силою тиску.
        Радянські філософи виклали поняття конформізму гранично ясно. Людям, які через несвідомість відкрито називають себе конформістами, прагнучи висловити своє презирство до тих, кого вони вважають нонконформістами, і при цьому показати свою оригінальність, слід було б глибоко задуматися і уважніше перечитати викладені вище.

1.2.Нонконформізм 
            Нонконформізм
 [від лат. non - ні, немає і conformis - подібний, згідною] - готовність, незважаючи ні на які обставини, діяти всупереч думці і позиції превалюючого більшості співтовариства, відстоювати прямо протилежну точку зору.  Здатність людини чинити опір тиску групи, думати і діяти по-своєму. Як правило, високий нонкорфізм мають більш інтелектуальні, упевнені в собі і стійкі до стресів люди. У ряді випадків - прагнення чинити саме наперекір.
     Театральний режисер Г.А. Товстоногов називав це явище «вопрекізм» ... 
Розрізняють просто Нонконформізм (1. Незгода, неприйняття норм, цінностей, цілей, домінуючих у цій групі, суспільстві. 2. Різні англійські релігійні організації, що розходяться в поглядах з вченням панівної англіканської церкви (
баптизм, методизм, конгрегаціонізм і т. д.) і , як форма, нонконформізм примусово, що характеризується тим, що індивід через тиск групи відчуває себе спонуканням до відхилення від норм і очікувань.
    У принципі, незгоди і протесту завжди були властиві людській природі і неодноразово служили запорукою розвитку і прогресу. Деякі еволюціоністи навіть вважали своєрідний первісний "нонконформізм", яка полягала в запереченні природних тваринних імпульсів, одним з визначальних факторів антропогенезу. "Бунтар лісів" - так поетично
характеризує французький дослідник Едгар Морен нашого уявного предка, який на зорі історії віддав перевагусуворій ієрархії лісових приматів нескінченний ризик відкритих просторів. "Здається майже очевидним, що ініціаторами революції олюднення були відхиляються від" норми "ізгої, авантюристи, бунтарі", - резюмує відомий антрополог. 
          Однак з ускладненням соціальної організації людства роль нонконформізму ставала все більш неоднозначною. Адже будь-яка система закономірно прагне маргіналізувати, придушити, а в кінцевому рахунку, і зовсім виключити протест, і чим вона складніша, тим більше у неї для цього можливостей. Але й нонконформістські елементи в боргу не залишаються, все частіше переходячи на екстремістські, суто деструктивні позиції. У сучасному світі виразно простежуються обидва ці взаємопов'язані процеси. Перший виявляється головним чином у планомірному відтискуванні протестних груп у ліву політичну нішу, другий - в їх часом нарочито антидержавницької і навіть антигромадської спрямованості. 
  
2.3.Конформізм і нонконформізм, як взаємопов'язані процеси .
              Явище конформізму пов'язано з групою.
 Конформізм - зміна поведінки або переконання у відповідь на реальне чи групове переконання. З тим, як може група впливати на окрему людину. Якщо людина згодна з думкою більшості, з думкою або переконанням групи - він отримує підтримку і схвалення. Навпаки - якщо він йде проти течії, тозустрічає невдоволення, відкидання, ненависть. Таких людей називають нонконформістами. Здебільшого вони лідери, генератори ідей, новатори. Якщо людина є лідером у колективі - то йому буде дозволено невелике відхилення від загальної поведінки.  Подібний образдумок не приносить популярності. Спочатку його не сприймають, або вважають ідіотом, але через деякий час люди приймають нові рішення і спокійно користуються усіма благами цивілізації. Так влаштований світ: Спочатку ненависть, глузування, обурення, потім цікавість, а слідом - бурхливе захоплення і шанування. Нонконформіст стикається з нерозумінням і відкиданням з боку суспільства. Конформістів більшість і скоріше за все, людина просто боїться змінювати життя, прагнути до нового, забувати старе, змінювати щось.
             Явище конформізму досліджувалося багатьма вченими. Були проведені експерименти з виявлення групового тиску. Наприклад, експерименти про відрізки, коли людина під впливом групи давав свідомо помилкову відповідь. Згадаймо «третю хвилю» - сила в єдності. Група дає своїм членам захист і схвалення. У групі людина отримує підтримку, але як тільки він відхиляється від норми поведінкою або висловлюваннями - так відразу потрапляє в опалу і може бути виключений з групи. Конформне поведінка відіграє подвійну, як позитивну, так і негативну, роль у соціалізації особистості: з одного боку, конформне поведінка сприяє виправленню помилкової думки чи поведінки, якщо більш правильним виявляється думка більшості. З іншого боку, конформне поведінка заважає утвердженню власної незалежної поведінки або думки. Але з іншого боку людина не може бути тільки
конформістом або нонконформістом. Це залежить від ситуації і решаемого питання. Хоча зустрічаються і вперті, які дотримуються своєї думки все життя, а також товариші, готові свою правду відстоювати кулаками. Також людина не схильний до конформізму якщо проблема стосується його, зачіпає важливі аспекти, особливо значущі моменти. Тоді людина буде відстоювати свої позиції. Тепер я перейду до самого головного: для чого потрібен конформізм? Як можна використовувати це явище? 
            Управління має на увазі роботу в групі і з групою. Члени групи відрізняються один від одного особистісними, фізичними і розумовими здібностями. У кожного свої інтереси, можливості і таланти. При вирішенні будь-якого питання виникають варіанти рішення. Кожен має право погодитися або не погодитися із прийнятим рішенням. Але хто-то прийме самостійне рішення, а хтось проголосує, як і більшість. «Як усі» - основне виправдання, як писав Лев Толстой. У той же час при обговоренні іншого питання, людина голосував «як усі» запропонує інший варіант. Основи конформізму закладаються в дитинстві. Такі «істини» як: «не висовуйся, живи як усі». Товариство нав'язує норми і установки. Я вважаю, що повинен бути вибір і рішення людини - це його рішення. Якщо правильно впливати на людину, - то навіть нав'язані рішення він буде вважати за свої. Іноді вистачає невеликого натяку, маленької деталі - і людина приймає нав'язане рішення. Конформісти допомагають приймати колективні рішення, але вони ніколи не стануть лідерами, генераторами ідей, чемпіонами. 


Немає коментарів:

Дописати коментар